Reset_your_life-logo[1]


mentorsprogram i nio månader

 

Tänk dig att ha en egen personlig mentor. Tänk dig nio månader tillsammans med mig där vi fokuserar på Dig, på att lösa vad än som hindrar dig från att vara kungen eller drottningen av ditt liv. Där du steg för steg går från att förstå hur och varför du inte har det liv du längtar efter till att lära dig om hur gör för att bemästra livet till fullo som dig själv. För varje steg vi tar förkroppsligas det du lär dig så du aktiverar den du är. Tänk dig att du samtidigt har en koppling till en trygg grupp med likasinnade som antingen gjort resan redan eller är mitt i den precis som du. Ett sammanhang där gruppenergin ger stöd både för uttryck och i inspelade guidningar.

Tänk dig att du är nio månader från att själv kunna manifestera det liv du vill leva och vara i djup kontakt med dig själv. Tänk dig att allt jobbigt du varit med om, alla livskriser, smärta och förluster omvandlats till inre styrka och tillit. Tänk dig att ha kraften och förmågan att på ditt unika och naturliga sätt möta livet och bemästra det till fullo. Tänk dig in i den verkligheten och känn.. hur skulle livet vara då?


 

Känner du kanske att hjärtat börjar sjunga inom dig?
Då kan det vara du och jag... Lämna din ansökan här eller läs mer först.


 

Livet kommer alltid hända, människor kommer alltid bete sig på sätt du inte vill eller tycker är okej. Så länge du fokuserar på det yttre och vad som borde förändras där så förblir du ett offer för omständigheterna. 

Det finns alltid orsaker till vad du upplever som problem & symtom. Så länge du inte möter de bakomliggande orsakerna kommer du inte nå den livskvalitet och framgång du längtar efter.


Monica säger: Man känner att du är genuint engagerad och tycker om det du gör. Du vill att alla i gruppen ska komma framåt i sitt arbete. Man känner även att du kan detta och man känner sig trygg vilket gör att man kan ta till sig det du lär ut under kursens gång. 

Anna säger: Du är grym!

Anonym säger: Just nu känner jag mig ganska ”klar”. Det är nog första gången som jag gör det efter en utbildning. Det har faktiskt varit en utbildning i att vara JAG.
 

nio månader tillsammans

I det här programmet över nio månader erbjuder jag just det jag själv älskat att ha under min aktiveringsprocess. En bruksanvisning över en själv och regelbundna sessioner och kontinuerligt stöd över tid. Möjlighet att ha kontakt och bolla frågor och symtom mellan sessionerna och inspelningar att lyssna på om och om igen. Känslan att ha stöd och någon som håller ryggen när livet utmanar eller sinnet snurrar av förvirring och frågor.

Du som har processat en del med dig själv redan vet att det ofta kommer följdreaktioner när du skiftat något och vet att värdet att ha någon att bolla med är guld.

Du som är helt ny kan känna dig trygg i att du inte är ensam.

Av erfarenhet vet jag också att det är svårt att hålla i och hålla ut när man dyker in i sig själv för att klara av att skapa en förändring i livet. Vardagens ekorrhjul är kraftfullt. Egot är både magnetiskt och manipulerande och lockar en att välja det gamla många gånger uttjänta sättet. Utveckling kan vara smärtsamt, förvirrande, kroppen reagerar, sinnet trixar och strävar emot, egot slåss för sitt liv och många gånger förstår man ingenting och man vill bara att någon ska lösa det åt en. Ändå är det det enda som är konstant i vårt universum, utveckling och förändring. Varför inte surfa med och ge stöd åt processen?! Det gör resan så mycket roligare!


Vi är designade att vara olika, möta livet på olika sätt, relatera, agera och jobba på olika sätt. Vi processar information olika, vi blomstrar i olika miljöer och smälter intryck på olika sätt. Så länge du inte förstår att leva din design, att du är unik och perfekt som du är kommer du ha svårare att trivas och njuta av livet fullt ut. Det är din medfödda rätt som människa att leva ut din fulla potential. 


 

tankarna ältar, driver & pressar


- har du svårt att hitta lugnet, du ”ska bara” först, eller blir rastlös, förloras i tankar eller somnar?​
- känner du inte när nog är nog eller när lagom är gott nog?​
- lägger du mkt energi på att räkna ut när, var hur, varför, på frågor som inte har några svar?
- upplever du mental trötthet och kaos i huvudet?

Ju mer du förstår mekaniken i hur ditt fysiska och mentala system påverkas av andra människor och av omgivningen desto lättare blir det att hantera utmanande personer och situationer. Ju mer du ser igenom reaktionen i dig själv desto friare och lugnare blir du, oavsett vilka sammanhang du hamnar i.
 

Vill du känna lugnet av ett stilla sinne utan att gå vilse i press och stress?


 

missnöje & uppgivenhet i relationer

- tappar du dig själv i relation till andra – auktoriteter, partners, kollegor etc?​
- fastnar du i gamla relationsmönster som kommunikationssvårigheter, irritation, ensamkänsla i tvåsamheten, söka bekräftelse, gnäll och tjat etc?
- känner du dig uppgiven och vilsen i dig själv och relationer?

Ju tryggare du är i vem du själv är, desto friare blir du i relation till andra. Genom att aktivera och leva ditt sanna jag får du en djupare förståelse för dig själv, för hur du relaterar till din omgivning och det inger respekt och förtroende i dina relationer. 
 

Vill du trivas som den du är och få dina relationer blomstra?  

begränsande präglingar & inlärda mönster

- känns det förflutna som ett hinder för framtida lycka?​
- upprepar du gamla beteendemönster?​
- har du fysiska symtom som besvärar? ​
- söker du efter vägledning, expertråd och mer kunskap?

Under hela din uppväxt har du blivit påverkad, präglad och programmerad av allt utifrån. Dina nära och kära, skolans påverkan och samhällets förväntningar, arbetsplatser och av sådant du blivit utsatt för eller drabbad av, trauman, livskriser, svek och smärta. Bryt gamla programmeringar och nedärvda mönster och bejaka istället dina naturliga gåvor, din sanna potential. 

 

Vill du slippa gamla beteendemönster och leva ut din sanna potential?


 

tyngden av ett förflutet bagage

- har du trauman och destruktiva relationer bakom dig?
- har du upplevt svåra förluster och smärta?
- har du varit utsatt för övergrepp eller liknande?

Läk din historia och bli lättare både fysiskt, mentalt och själsligt. Din historia är vad den är, frågan är om du vill fortsätta låta den definiera din framtid. Traumatiska minnen bor i våra celler och oavsett hur vi bearbetat och analyserat dem så aktiveras dessa chockartade minnen när vi upplever liknande ljud, smak, doft, hörsel och synminnen. Så förblir det tills du läker grundchocken, såret. När du befriat dig och läkt ut din smärta och trauman så är dina erfarenheter i kombination med den du unikt är något som gör skillnad, inte bara i ditt liv utan även för andra. Minnen utan smärta är visdom.
 

Vill du släppa ditt gamla uttjänta bagage och känna inre styrka?

 


Malin Esseen säger: Du är så kunnig! Tack för att du delar med dig, bjuder på dig själv och leder med sådant tålamod.

Johanna säger: Det bästa av allt är att relationen med mig själv har blivit så mycket bättre. Att acceptera sig själv som man är och att älska sig själv är så underbart. Det är en sak att säga att man ska älska sig själv men det är en annan att också känna det. Jag har kommit långt i det och när jag är i mitt sanna jag så går det lätt. När jag tappar mig själv så blir jag fortfarande kritisk men då blir jag medveten om att jag är någon annan. Relationen till mina barn har automatiskt blivit så mycket bättre. Eftersom jag förstår mig själv bättre så kan jag också förstå de bättre. Jag ser också på min omvärld på ett mer kärleksfullt sätt och när jag blir provocerad/irriterad/ frustrerad på andra människor så ställer jag mig frågan vad jag ska lära mig av det istället för att sluta de känslorna inom mig.

AnnChristine säger: Du har varit jättebra. Du är så fantastiskt inkännande och har gett mig det jag behöver. 

Carina Sundström säger: Skillnaden i mig är enorm, har vuxit både i självförtroende men framför allt i självkänsla. Vågar lita ännu mera på min egna intution och min inre vägledning.

 

nio sessioner

En session per månad, 90 minuter som spelas in. Varje enskild session inte bara aktiverar en specifik del av din design utan är även en möjlighet att omvandla trauman, kriser, rädslor, fysiska symtom och andra problem till förståelse, inre styrka och trygghet. Livet händer och det är när du lär dig möta det som händer som dig själv, och med intentionen att lära och växa som människa som du når din fulla potential. Sessionerna är läkande och transformerande samtidigt som du får lära dig skillnaden mellan ditt sanna jag och ditt programmerade icke-jag. Målet är att metodiskt väcka upp varje del av dig så du kan trivas med dig själv och leva i samklang med det naturliga livsflödet. 

När vi jobbar tillsammans ligger inte fokus vid det förflutna utan vi utgår från det du står i just nu. Men vi kommer göra besök bakåt i tiden om och när det är nödvändigt i syfte att läka det som behövs för att du ska få energi och kraft att välja nytt. Det förflutna ska stanna i det förflutna men för att komma vidare och må bra behöver vi möta och hitta lärdomarna för att det inte ska påverka nuet.

Lär dig hur du hittar guld och frihet i varje prövning livet erbjuder. Lär dig att tryggt möta vad än som triggar igång dig med en kärlek och respekt för dig själv och din utvecklingsprocess.

 

Din Human Design är språngbrädan och är den bas vi utgår från för att förstå skalan från egots skugga till det högsta uttrycket av ditt sanna jag. Vad som är egots babbel och inte. För varje del vi väcker upp och nystartar kommer du kliva ur egots grepp, få förståelse för dig själv och sluta fred med din livssituation. Du lär dig om hur du fungerar och hur du bejakar dina naturliga förmågor, dina superkrafter. Men du kommer även lära dig hur du befriar de sårbarheter du har från egots makt. Du får hjälp att möta och omvandla dina problem till berikande erfarenheter.


 

LIVEinspelat WEBINAR


I anslutning till varje session får du en liveinspelning med övergripande info om varje center och en inre gruppguidning som ger stöd till varje aktivering av designen.  

FACEBOOK GRUPP

Alla som deltagit i programmet är medlemmar i en sluten facebookgrupp för att dela saker utmaningar, genombrott och ställa frågor. Ett öppet utrymme där du tryggt kan dela med dig utan att riskera ifrågasättande eller motstånd. Autentiska uttryck av den egna processen är så helande, och utmanande och öppnar för att attrahera likasinnade vänskaper även i din vardag. 
Johanna säger: Jag tycker att du har varit tydlig och bra på många sätt och givit mig många nya och klockrena sätt att se på mig själv och livet. Jag tycker att det har varit suveränt att du har varit en förebild för oss och följt din väg, t.ex. när du sköt upp det andra livewebinaret. Det blev jag oerhört stärkt av och det ledde till att jag tränade på att stå på mig själv. Vi fick ju se att det blev bra och precis vad vi behövde bara för att du följde det som var rätt för dig. Jag är också oerhört tacksam för alla dina inlägg och förklaringar som utmanade mina tankar och ledde mig framåt. 

AnnSofi säger: Om man är intresserad av att lära känna det rätta jaget bakom nedärvda övertygelser, rädslor och annat vi lagt till oss med på livets resa, ja då tycker jag det här är klockrent. Att förstå sig själv bättre är en befrielse. Det skapar fina möjligheter att faktiskt njuta av livet!

 

SAMMANFATTNING

Nio sessioner á 90 min på Skype.
Nio inspelningar av varje centers egofällor kontra det balanserade uttrycket.
Nio guidningar med musik, liveinspelade med stöd av gruppenergin som skapas när vi är många som jobbar mot samma mål.
Facebookgrupp sluten, för stöd och råd mellan sessioner och webinar. 
allt som sker live spelas in och delas med dig


BONUSSESSION

för att knyta ihop alla delarna av din design till en helhet med extra information om ditt livssyfte. Spelas in.


BONUSINSPELNINGAR

 
Hur du får fram din Human Design - och en visuell genomgång av vad det är vi fokuserar på i det här programmet.
Din energityp och dess strategi - själva grunden i att leva sin design
Din inre kompass - hur din inre vägledning talar till dig 

 

känner du igen dig:

 • Anpassar du dig till andra så du lätt tappar dig själv i dina relationer?
 • Ställer du dig själv och dina behov åt sidan för dina nära och kära?
 • Har du svårt att ta plats och uttrycka din vilja/behov/önskning?
 • Får du dåligt samvete om du prioriterar dig själv?
 • Känner du dig ofta frustrerad, bitter och besviken, kanske arg?
 • Känns ditt bagage som ett hinder för framtida lycka?
 • Längtar du efter mer lugn, tillfredsställelse, framgång och livsglädje?
 • Vill du njuta av livet och dig själv?


 

Vill du ha hjälp att trivas med dig själv & livet?

Många tillskriver njuta av livet som något som inte är för alla. Att njuta av livet kan man bara om man haft tur. Eller om man har pengar, och hälsa. Det är minsann inte lätt att leva. Det är utmanande på många sätt och det krävs mycket möda och stort besvär för att tjäna sitt leverne. Och tänk på barnen som svälter och på alla tiggare och på alla som drabbats av obotliga svåra sjukdomar. Men är det verkligen sanningen?!


 

En gammal föreställning är att för att njuta av livet behöver man:

 • mycket pengar
 • vara frisk
 • mycket fri tid
 • en perfekt relation osv

Men det här är gamla föreställningar som inte längre stämmer med verkligheten.

 

Vi har på något sätt har köpt in till att tro på dem. Men det betyder inte att det är sant. Att njuta av livet och av dig själv är ett val. Vi kan inte påverka att vi varit med om utmaningar och svårigheter, att vi präglats och fått med oss begränsande och hindrande beteenden och reaktioner. Men vi kan påverka hur vi förhåller oss till allt detta.

Det du kan välja är att möta det gamla för att lära och gå vidare utan att släpa med dig bagaget som en börda. Du kan välja att söka efter guldet i varje smärtsam upplevelse. 
 

Vi är designade att vara olika, möta livet på olika sätt, relatera, agera och jobba på olika sätt. Så länge du inte förstår din unika design, att du är perfekt som du är kommer du inte trivas och njuta av livet fullt ut.Malin säger: Helena är mycket bra och duktig,kompetent och kunnig,har svar på allt 

Anonym säger: Helena är så inspirerande att lyssna på genom det genuina intresset för denna design. Man känner sig trygg och får bra stöd och förklaringar i de enskilda sessionerna. Kan varmt rekommendera alla som vill lära sig om sitt sanna jag att gå en kurs hos dig.

Carina Sundström säger: Helena är helt magiskt underbar ju ❤ 

 

vinsten i att delta i programmet:

 • frihet att vara dig själv
 • ökad själv- och livskännedom 
 • förståelse för hur du relaterar till livet och andra
 • kontakt med ditt revir, förmåga att sätta gränser
 • trygghet att vara dig själv!
 • mod att göra dina egna sanna val
 • förmåga att skapa Ditt liv
 • ökad livsglädje & trygghet att du har allt du behöver för att möta livet
   
--> glädjen av att vara dig själv!
 


Det här är inte som traditionell samtalsterapi. Det här transformerar dig och låter dig förenas med ditt sanna jag. Den du är född till att vara bortom alla programmeringar och påverkan utifrån. Att vara dig själv är lätt och naturligt när du väl slutar lyssna till de programmeringar du fått med dig genom livet, ditt arv och förflutna.
 
Det här programmet är en katalysator som hjälper dig att manifestera ditt unika sätt att bidra i världen så du kan leva i din fulla potential. Du får helt enkelt hjälp att aktivera dina naturliga gåvor och leva det liv som känns som allra allra bäst för just dig. Så befriande och tryggt!

När du inte längre påverkas av egots tjatter, av osäkerhet och tvivel, när känslan av oförmåga inte längre är där... hur känns livet då? Vad skulle förändras i din livssitation när du inte längre behöver kämpa?

Jag finns här för att guida dig till självförtroende och inre trygghet av att veta vem du ÄR och leva ditt sanna jag.  

Jag lägger själ och hjärta i det här progammet och bjuder in dig till att göra din livs resa tillsammans med mig. 


 

ANMÄL INTRESSE FÖR ETT FRITT SAMTAL OCH PRISUPPGIFT

I april 2021 öppnar jag för nya deltagare!

Känns det som att hjärtat sjunger?

Då kanske det är du och jag..

Lämna din ansökan här med ditt telefonnummer så hörs vi för att se över möjligheterna inför nästa programstart!

 


Vill du ha mitt stöd på din resa så ser jag fram emot din kontakt!

Helena