gästavsnitt i
uppvaket-podcast

följ
youtubekanalen

välkommen till
helenas livsåskådning
 

En blogg om liv och om död. Om vår Human design, instruktionsboken för att blomstra. Om bakomliggande orsaker till lidande och sjukdomar. Om existentiella upplevelser. Helena betraktar, reflekterar och skriver om livet som människa. Många texter bottnar i klientmöten, andra ur samhällsfenomen och numera skriver hon ofta för att dela sin egen resa i livet som människa med allt vad det innebär.

Helena har även en systerblogg där hon skriver som leg. kurator med anhörigfokus. Det är en blogg som rör sig i och runt ämnet anhörigskap, om sorg, livskriser och demens, men även om förhållningssätt för att hantera livets utmaningar. Klicka på Helenasreflektioner så hittar du den.

 

2014 > 09

Jag delar min arbetstid på två jobb varav det ena är mitt företag och det andra är som kurator i kommunens demensteam. Med anledning av mitt andra jobb har jag nu deltagit i två olika konferenser om demens, totalt 3 dagar av föreläsningar av alla de slag kopplat till demens. Det har varit åtskilliga forskningsrapporter som handlat om varför människor får demenssjukdomar, vad det finns för orsaker och riskfaktorer?! -Kan vi på något sätt skydda oss mot den här folksjukdomen?!

Mycket är intressant och man har kunnat komma fram till vad det är som händer i hjärnan när man drabbas av demens. Det pratas till och med om bakomliggande orsaker! Wow! De bakomliggande orsaker man hittat, förutom den genetiska, är samma som de förebyggande åtgärder som rekommenderas fast tvärtom, vilka även har uppmärksammats i media. Några av dessa punkter som ökar risken att utveckla en demenssjukdom är:

  • Låg utbildningsnivå
  • Låg fysisk aktivitetsnivå
  • Bristande social samvaro
  • Låg mental aktivitetsnivå
  • Bristfällig kosthållning
  • Depression
  • Sömnapné/andningsuppehåll i sömnen
  • Högt blodtryck

Man forskar, granskar, följer upp över tid och gör allt som tänkas kan för att hitta orsaken, nyckeln, så man sedan kan skapa ett vaccin och ett botemedel mot demens.

Nu till min betraktelse.
Ingen, INGEN av alla dessa föreläsare, läkare, professorer och forskare har med ett ord, en tanke nämnt parametern -känslomässigt trauma som bakomliggande orsak. Ingen.

Inte ens när de trycker på om vikten att behandla depression för att minska risken för att utveckla demenssjukdom. Dvs behandla depression med medicin. Medicin som visat sig till största delen vara mer till skada än till hjälp för den demenssjukes känsliga hjärna. Aldrig tittar man på den bakomliggande orsaken till depressionen och behandla/frige den.

Om det nu visat sig att demens kan bli en följd av depression och att det ofta går hand i hand, vore det då inte intressant att titta på den bakomliggande orsaken till varför så många med demenssjukdom, lider och har lidiit av depression? Tänk om det finns liknande orsaker, samband?!

Alternativ helhet
Jag träffar en del människor som drabbats av demens och varenda en av dem har varit med om känslomässiga trauman med liknande teman.

Inom metamedicinen tittar man på helheten. Kort och enkelt sammanfattat utgår man från symtomen, hur märks sjukdomen i vardagen? Vart sitter skadan fysiologiskt i kroppen, om det är i hjärnan som vid demenssjukdomar, var i hjärnan uppstod symtomen först? Vilka kroppsorgan är kopplade till den delen av hjärnan? Och till sist, vilka känslotrauman hör till just dessa organ?

Jag påstår inte att den metamedicinska bilden är hela sanningen men en ack så viktig parameter när man ska förstå en sjukdom. Om man får hjälp att lösa och frige det känslomässiga traumat som ligger bakom sjukdomsprocessen så öppnar det upp för att alla övriga insatser från sjukvården får bättre effekt!

Om den parametern tas i beaktande så är jag övertygad om att ovanstående punkter är superviktiga när det gäller förebyggande av demenssjukdomar.

Tänk om det kan vara nyckeln till att få en demensutveckling att stanna av?! Tänk om?

De största framgångar man hittills nått när det gäller forskningen om främst Alzheimers sjukdom är att man mycket tidigt kan upptäcka den. Långt innan symtom som påverkar livet uppkommit. Här finns en fantastisk möjlighet!

Svårigheten är många gånger att annars nå terapeutisk framgång med den här målgruppen då demensen ofta nått för långt när jag får kontakt. Om man i ett så tidigt skede som före påtagliga symtom, kan gå in och jobba terapeutiskt finns enorma möjligheter att kanske mota olle i grind! Wow!!

Varför är den traditionella vetenskapen så motsträvig till att se alternativa vägar? Metamedicin har gedigen forskning bakom sig och många är vi som anammat denna kunskap, däribland även läkare runt om i världen som jobbar för att sprida den kunskapen men det går ju så sakta!

Så istället för att sitta och tycka att all forskning som bedrivs i det här området är fantastisk och känna hopp om att ett vaccin är i antågande, sitter jag frågande och häpen över hur extremt smalt det sk helhetsperspektivet är i den traditionella vetenskapen.

Jag ser fram emot en öppning och jag tror och hoppas på att framtida läkare vill veta mer, vill se alla nivåer av vår mänsklighet, inte bara den fysiska. Positivt är såklart att man tar med näringen och den sociala aspekten, tom miljön men vi som väsen består av så mycket mer och allt vi upplever påverkar de olika nivåerna i de komplexa mänskliga system som är vi.

Läs hela inlägget »
Etiketter: metamedicin