gästavsnitt i
uppvaket-podcast

följ
youtubekanalen

välkommen till
helenas livsåskådning
 

En blogg om liv och om död. Om vår Human design, instruktionsboken för att blomstra. Om bakomliggande orsaker till lidande och sjukdomar. Om existentiella upplevelser. Helena betraktar, reflekterar och skriver om livet som människa. Många texter bottnar i klientmöten, andra ur samhällsfenomen och numera skriver hon ofta för att dela sin egen resa i livet som människa med allt vad det innebär.

Helena har även en systerblogg där hon skriver som leg. kurator med anhörigfokus. Det är en blogg som rör sig i och runt ämnet anhörigskap, om sorg, livskriser och demens, men även om förhållningssätt för att hantera livets utmaningar. Klicka på Helenasreflektioner så hittar du den.

 

2015 > 02

I min familj går det åt massor med flingor om mornarna. Maken och båda barnen börjar dagen med fil och flingor så åtgången är stor kan man säga. Göra egen müsli?! Ja!! Det kändes som en bra idé!! Jag googlade fram ett recept som både verkade nyttigt och gott, städade skafferiet och införskaffade det som fattades. Måttade, blandade och rostade. Mums!

Tittade med iver morgonen efter när familjen intog min goda gärning, -var det gott?? Nä, den smakade konstigt svarade sonen. Det är någon bismak som inte är god säger maken. Dottern vågade inte ens smaka. 

Då föll ridån. Från att ha vaknat pigg och glad så tappade jag all energi och kände mig låg och irriterad. Morgonpromenaden med hunden hjälpte mig sortera. Vad hände? Vad exakt var det jag upplevde när humöret vände?

Otacksam. Här har jag fixat och trixat för deras skull och så är de bara otacksamma! 

I den föreställningsvärld jag levt i får man inte vara otacksam! Det är fult. Alla kurser jag gått har lärt mig värdet i tacksamhet, vad man än står inför ska man hitta tacksamheten och här sitter min familj och är otacksam! 

Mot mig! Som bara vill väl. Hur vågar de?!

Jag kände den välbekanta offerkoftan cirkulera runt mig. 

varför

När jag upptäcker dömande föreställningar och värderingar inom mig vet jag att det handlar om obalans. Det finns alltid en andra sida av myntet. Att vara fast i en övertygelse att det är fel och fult att känna otacksamhet gör att vi gärna överkompenserar och lägger stor vikt vid tacksamheten. I det omedvetna skapar vi strategier och uttryck för att bevisa för hela världen och oss själva hur tacksamma vi är. För otacksam är jag då inte!! Så fort vi känner missnöje ochotacksamhet så dömer vi oss och skyndar att trycka bort den fula känslan.

Det här beteendet gör att vi omedvetet drar till oss människor och situationer som visar just otacksamhet. Och tänk så det triggar oss! Och vi dömer dessa människor hårt.

Men utan otacksam finns inte tacksam, utan hat finns inte kärlek, utan sorg ingen glädje osv Båda sidorna av myntet finns och behöver accepteras. Utan dömande. Det finns inget rätt eller fel här. Känslor och upplevelser är vad de är. Det är vad vi tänker om dem som skapar ett rätt eller fel. 

en logisk mening

Vad är då intentionen med otacksam? Vad är det som driver den upplevelsen?

Insikten som kom där under morgonpromenaden var; drivkraft. En önskan om mer. En tro på att något kan bli bättre. Perfektion.

Visst kan dessa önskningar komma ur ett gnälligt ego som känner sig missunnad men intentionen är ändå densamma. Med medvetenhet finns en djup sanning och kraft närvarande i den intentionen. En inre visshet om att allt är fulländat i vårt universum och drivkraften leder till evolution.

När den intentionen blir tydlig uppstår sann tacksamhet. Över otacksamheten.

Tack vare min hemmagjorda müsli fick jag chans att frige en övertygelse som hindrat mig från att känna sann tacksamhet under stor del av mitt liv. 

Vad har du för underliggande övertygelse som triggar igång dig varje gång den speglas genom andra människor eller situationer?

Läs hela inlägget »
Etiketter: skiften

I mötet med anhöriga till demenssjuka som går på knäna av utmattning visar det sig allt som oftast att de tror sig inte ha något val. Deras närstående har blivit sjuk och beroende av hjälp och det är per automatik den anhöriges jobb att ge den. 

Är det verkligen sant?

Mänskligheten kommer från ett starkt stamsamhälle. Stammen har varit helt avgörande för om vi skulle överleva eller inte. Om vi gjort något som fått stammen att avvisa oss så skulle vi dö. Om någon i vår stam skulle bli sjuk så fanns alla stammedlemmar runt omkring tillgängliga för att stötta upp. De äldre och sjuka kunde flytta in där det fanns plats för att få den hjälp de behövde. Annars dog man.

Så ser inte samhället ut idag men många av oss lever fortfarande i den känslan. Till vilket pris som helst så gör vi det vi tror förväntas av en god anhörig. Trots att vi lever ett fullspäckat liv med heltidsjobb, aktiviteter, barn och barnbarn, vänner och resor så ska vi dessutom hinna ta hand om och finnas tillgänglig i en ständig 24-timjour för vår närstående som blivit sjuk. 

När vi gör avkall på oss själva för någon annans räkning blir vi själva sjuka tillslut. Men det går ju inte att göra annorlunda. Eller? Då blir vi egoistiska och känslokalla och vem ska ta hand om den sjuke?! Det är många anhörigas upplevelse.

Vårt samhälle ser inte ut så. Det är inte uppbyggt för att gamla och sjuka ska tas om hand av närmaste familjen. Vi har en samhällsstruktur som träder in när vård och omsorg behövs. Men fortfarande finns en så stark tradition att det är fult att ta hjälp och man ska vara stark och duktig och sköta allt inom familjen. 

Är det sant? Är det fult att be om hjälp? Är det fel att värna om sig själv för att inte bli sjuk? Är det negativt att vara egoistisk, egentligen?
 

demens, ett högre syfte?!

Fler och fler får en demenssjukdom. Fler och fler blir anhörig till någon med en demenssjukdom. Varför? 

Kan det finnas ett högre syfte med att denna utveckling sker just nu? 

Forskningen visar på att vi kommer få fler och fler människor i samhället med kognitiv svikt eller lindrig demenssjukdom. Hur ska det fungera i det höga tempot vi har i samhället med extremt höga krav på intellektuell kapacitet?

Vi går ofrånkomligen mot en individualiserad tillvaro. Till stor det har det redan hänt men det krockar med vår starka känsla för stammen som fortfarande lever kvar inom oss. Vi tenderar fortfarande att döma starka individualister som vågar gå sin egen väg, som vågar följa sitt hjärta. De är "egoister".

Men det är utveckling. Stamperioden är över och vi behöver acceptera det, det är som det ska. Det är evolution. Utan evolutionen skulle vi fortfarande bo i grottor.

demenssymtom/evelutionära symtom

Som demenssjuk i tidig fas upplever man att ens intellekt gradvis sviker, närminnet, förmåga att planera, orientering till tid och rum, man tappar även substantiven. De delar vi starkt kopplar till vår intelligens.

De förmågor som vi lärt oss att identifiera oss med börjar gradvis försvinna. Vem är man när ens intellekt bryts ner? Hur samspelar man när man inte kan prata om det som händer, nyheter, väder, vad man har gjort och ska göra? När man inte längre kan utföra aktiviteter som förr? Hur umgås man? Ett Alzheimerförlopp med avtagande förmågor går att liknas vid ett barns utveckling av förmågor. Barn utvecklas till att såsmåningom bli självständiga individer, en Alzheimersjuk gör resan i motsatt riktning. Till att bli omhändertagen av andra.

Allteftersom förmågor försvinner, förstärks perceptionsförmågan. Hur vi upplever livet, sinnesstämningar, känslor osv. Tolkningarna baseras främst på den känsla som väcks i varje situation. I varje nu. Det är så vi förklarar för anhöriga, de sjuka är fångade i nuet. Varandet tar vid istället för görande och analyserande. Tillvaron präglas av närvaro, här och nu. Ingenting annat spelar roll.

Tänk, hur många kurser finns det inte för oss "friska" som handlar just om det, att leva mer i nuet?! 
 
Leva i nuet handlar om att vara närvarande och sann med sig själv:

 - att lyssna på min inre vägledning och inte på vad andra tycker att jag ska göra.

- att känna min kropps signaler och behov, inte lyssna till den senaste kost- eller träningstrenden.

- att acceptera och bemöta det jag känner och upplever utifrån kärlek och respekt.

- att fråga mig själv först, vad behöver jag för att orka stötta/njuta/arbeta/leva etc istället för att fokusera på andras behov.

- att välja att jobba med det jag älskar och är bra på, inte stanna kvar och gnälla där jag inte trivs.

- att lämna en destruktiv relation som inte är gynnsam för mig att leva i, istället för att "stanna för barnens skull".
osv

Det handlar inte om att köra över andra för egen räkning utan om att leva sant i kärlek. Gör man det så kan det aldrig bli fel!
 

Om vi tittar ur ett högre perspektiv, om vi logiskt ser på den här utvecklingen anhöriga och demenssjuka genomgår är det ganska tydligt hur de följer mänsklighetens evolution mot ett mer individualiserat samhälle.

Tittar vi ur ett metamedicinskt perspektiv på demens så handlar konflikten ungefär om att vårt inre barn i en plötslig händelse som "drog undan mattan" för honom/henne, fick ta ett alldeles för stort ansvar för sig själv och livet. Ett inre barn som egentligen behövde få känna sig tryggt och omhändertaget. Tittar vi på förloppet hos främst Alzheimer handlar det om förmågor som försvinner vilket på sikt leder till att de måste bli omhändertagen för att överleva.

Det inre barnets olösta längtan manifesteras tillslut i det fysiska.

Om anhöriga börjar leva enligt punkterna ovan skulle de höja sin egen energi, få mer livsglädje och kraft att ge sin sjuke närstående. Den ekvationen är omöjlig när man försöker leva i det här samhället utfrån de gamla stamreglerna.

Vi människor behöver leva mer i nuet, bejaka våra känslor och följa vår inre riktning. Vi ska arbeta med det vi älskar så att våra demenssjuka får bli omhändertagna av de som älskar sitt jobb. Tempot i vårt samhälle behöver lugnas ner. Vi behöver umgås på andra premisser. Uppleva livet tillsammans, vara i naturen, göra aktiviteter som baseras på glädje och varande. Aktiviteter utan prestige och krav, där närvaro och samvaro är viktigare än att skvallra om vad grannen gör eller diskutera allt elände som händer i världen.

Vi behöver hitta tillbaka till barnet inom oss, upptäckarglädjen, spontaniteten, till lek, dans, sång och målande. Till vårt kreativa uttryck, till våra känslor.

Det här är en del av vad alla människor med kognitiv svikt och tidig demens kommer att bidra med i det här intellektuella samhället vi just nu lever i. Ju mer levande vi människor lever, desto mindre kommer de här demenssjuka människorna att sticka ut.

Vi har mycket att lära av dessa individer, liksom vi har av alla barn med sk bokstavskombinationer.

Det är dags att släppa de gamla synsätten om hur normala människor bör vara och uppföra sig. Öppna upp och välkomna det nya... 

Läs hela inlägget »
Etiketter: metamedicin