gästavsnitt i
uppvaket-podcast

följ
youtubekanalen

välkommen till
helenas livsåskådning
 

En blogg om liv och om död. Om vår Human design, instruktionsboken för att blomstra. Om bakomliggande orsaker till lidande och sjukdomar. Om existentiella upplevelser. Helena betraktar, reflekterar och skriver om livet som människa. Många texter bottnar i klientmöten, andra ur samhällsfenomen och numera skriver hon ofta för att dela sin egen resa i livet som människa med allt vad det innebär.

Helena har även en systerblogg där hon skriver som leg. kurator med anhörigfokus. Det är en blogg som rör sig i och runt ämnet anhörigskap, om sorg, livskriser och demens, men även om förhållningssätt för att hantera livets utmaningar. Klicka på Helenasreflektioner så hittar du den.

 

2015 > 04

  • Vad har jag gjort för ont som har drabbats av… 
  • Somliga straffar Gud med detsamma..

Det är uttryck man lätt känner igen som speglar vårt förhållningssätt till livet på många sätt. Vi klassificerar det vi möter i livet som ont eller gott och det onda är någon form av straff och det goda en form av belöning. Om vi utgår från det så är det inte konstigt om vi tror att vi gjort något fel om vi skulle drabbas av en sjukdom till exempel. Det är förmodligen en av orsakerna till att vi är rädda för att titta på vår känslomässiga ryggsäck när vi söker efter orsaken till symtom (som jag skrev om i förra bloggen).

Jag gör något fel och får guds straff i form av en sjukdom. Att leva i den känslan även om vi inte skulle vara religiösa skapar skuld. För utan skuld inget straff eller hur? Så för att undvika straff så gör vi vad vi kan för att inte känna skuld. I vårt samhälle betyder ofta det att man anpassar sig efter vad andra tycker och vill av mig. För om jag är snäll och ställer upp för andra så behöver jag inte vara skyldig eller känna skuld. Men vad gör vi då mot oss själva?

Jo, för att kunna ställa upp på alla andra så behöver vi stänga ner våra egna känslor, vår egen vägledning. Helt enkelt många gånger gå emot vad vi själva känner är rätt för just mig för att tillfredsställa någon annan. För gör vi inte det så kommer skulden som ett brev på posten. Och känner vi skuld så blir vi förr eller senare straffad. Ja ni fattar vart jag vill komma.
 

Vad händer om vi istället slutar döma det vi är med om som gott eller ont? Om det inte finns något gott eller ont alls? Då är ju allt bara som det är eller hur?


Livet handlar om utveckling. Om att möta olika upplevelser, känna känslor och lära av det vi är med om. Lär vi inte så är det troligt att vi får möta liknande situationer igen, och igen, och igen. Bara av den enkla anledningen att vi ska få en ny chans att lära och utvecklas. Inte för att vi ska straffas.

Stanna upp en stund och titta tillbaka på ditt liv. Kan du se mönster av liknande upplevelser? Teman? Kan du även se att det aktuella temat eller upplevelsen förändrades i samma veva som du ändrade förhållningssätt eller bemötande? När du släppte taget om allt som triggades av just den händelsen så slutade den återkomma. 
 

Allt vi möter i livet har en mening.

Allt vi möter ger en möjlighet att lära och utvecklas.

För livet vill dig väl!

 

I samma ögonblick du väljer att sluta värdera livet som gott eller ont, som straff eller belöning, kan du börja se livet som en lärare. En lärare utan pekpinnar. En lärare som vill dig väl.

Livet vill uppleva evolution genom dig. Livet vill njuta genom dig. Och för att kunna göra det behöver du lära av livet, ta hjälp av livet för att släppa på gammalt bagage som hindrar din utveckling. Det är inte alltid vi förstår vad det är vi ska lära, eller vad som är meningen. Men att alltid veta ATT det finns en högre mening gör att vi kan slappna av mer. Ställ dig frågor, hur är det här perfekt för mig just nu? Vad är det i den här upplevelsen som är perfekt men som jag inte förstår? Svaren kommer komma till dig. Var öppen. Det kan ta några dagar, veckor. De kan komma i drömmen eller via någon annan.

Sätt dig ner och känn efter, säg till dig själv: -Livet vill mig väl. Jag är omhändertagen av livet. Andas och känn livet inom dig, runt dig och med dig. Känn tilliten till livet.

Läs hela inlägget »
Etiketter: välmående

Många människor undrar över sina symtom. Varför har det här drabbat mig? Vad beror det på? Är det genetiskt eller är det kanske något med vad jag äter, eller har jag bara otur?

Väldigt få ställer sig frågan, vad har jag med mig för känslomässiga upplevelser som inte är lösta som kan ligga bakom det min kropp visar? Av någon anledning är det inte ens intressant. När jag påtalar att Metamedicinens forskning har en hundraprocentig samstämmighet så är det som om jag säger något på grekiska, jag får en tom blick och ett snabbt byte av samtalsämne till svar.

Att vi skulle bära på något känslomässigt och att det dessutom är orsaken till det symtom kroppen visar verkar vara mycket skrämmande för många människor. Skrämmande och helt obegripligt är min uppfattning efter att under flera år ha arbetat utifrån metamedicinens modell.

Vi människor verkar vara mera rädda för att vända oss inåt och hitta lösningar och svar än att lägga vår kropp i händerna på vårdapparaten för att lösa det symtom vi känner i vår kropp. Vi sätter en enorm tilltro till att andra vet bäst, och till att medicin är lösningen. Fast samtidigt vill vi inte äta mediciner.. Jag möter många människor både i yrket och privat som besviket upplever att doktorn inte vet vad som är fel, eller de hittar ingen lösning på mitt problem. Men trots det så söker man sig dit gång på gång. Om man någon gång testar en alternativ väg, tex homeopati, då får den en chans och hjälper det inte omedlebart så konstateras det att -näe, det funkar inte på mig. 

Vi har blivit slavar i ett system som inte ser till varje enskild individs bästa. Som inte ser till helheten, att vi påverkas både som kropp, själ och ande när vi möter utmaningar i livet. Ett system som är uppdelat utifrån organ och symtom, inte utifrån människan. Ett system som ser symtom som problem och fel istället för den biologiska process och kommunikation det i själva verket är.

Jag vet, jag generaliserar. Det finns mycket gott att hämta i den traditionella sjukvården. Men varför ska vi behöva välja antingen eller?!

Jag längtar efter förändring. Jag ser fram emot att få uppleva ett sjukvårdssystem där man lyssnar till kroppen, ser till helhetssituationen och sätter in de resurser som behövs för att läka människan inifrån och ut. Som sätter in det stöd våra kroppar behöver för att orka läka själva som tex god näring, healing, kinesologi, hypnosyntes osv. Som vet att det våra kroppar kan skapa även går att bli fri från med rätt insatser. Jag längtar efter ett öppnare klimat och samarbete mellan traditionell sjukvård och alternativa metoder.

  • Mitt bidrag till detta nya vårdsystem är att erbjuda sätt att på djupet frige de känslomässiga sår och ärr som vi bär inom oss, som när de inte är frigivna till slut ger oss även fysiska symtom eller livsupplevelser och mönster som påverkar vårt mående. 
  • Mitt bidrag är att ge människor en ökad förståelse för sig själva och hur man kan lyssna till sig själv och sin kropp för att ge utrymme och stöd till självläkning. 
  • Mitt bidrag är att ge kunskap om våra olikheter och vad våra kroppar vill förmedla genom mentala och fysiska symtom. 
  • Jag bidrar genom att själv utvecklas och delta i en evolution som jag tror och hoppas kommer leda till det system där alla människor får vara fria att var sig själva, i självkännedom och tillit till den inre vägledningen och förmågan att leva fullt ut som sitt sanna jag. Jag älskar att kunna bidra till utveckling, till att väcka en gnista, en förståelse hos de fantastiska människor som söker min vägledning.

Jag vet att mitt bidrag till människor gör skillnad. Jag vet också att ditt bidrag kan göra det. Vägen är att leva ditt sanna jag. Lever du i full samklang med den du är så du bidrar till vår mänsklighets evolution.

 
Tänk om vi alla skulle medvetet bidra på det unika sätt som var och en av oss är ämnad att bidra på. Bara genom att medvetet välja arbeten som vi trivs med sprider vi en energi omkring oss som påverkar vår omgivning i positiv riktning. Om alla älskade sina jobb, hur mycket bättre skulle vår värld bli då? 

I varje liten del av vårt liv har vi möjlighet att bidra till världen, bara genom att följa vårt hjärta.
Vad är ditt bidrag?

Läs hela inlägget »
Etiketter: välmående