med human design


mentorsprogram i nio månader

 

Programmet som lär dig leva ut din fulla potential som ditt sanna jag.


 

Det här programmet över nio månader är det avancerade alternativet som tar dig genom varje större in till dig själv. Del för del aktiveras och du lär känna dig själv på ett sätt som inget annat system kan erbjuda just nu. Finns blockeringar och trauman finns tid att lösa dem löpande vid privatsessionerna. 

Du som har processat en del med dig själv redan vet att det kan vara svårt att hålla i och hålla ut.

Du som är helt ny kan känna dig trygg i att du inte är ensam.

Jag vet att det är svårt att själv klara av att skapa en förändring i livet. Vardagens ekorrhjul är kraftfullt. Egot är både magnetiskt och manipulerande och lockar en att välja det gamla och många gånger uttjänta sättet vilket gör att livet upprepar sig. 

 

innehåll
 

human design
 

Vi kommer gå igenom nio områden i livet baserade på Human designs nio olika center. Varje center representerar en övergripande energi som aktiveras olika för olika människor. Människan föds in i en unik och perfekt design som för de flesta inte får möjlighet att blomstra ut i sin fulla potential. Det vi bär med oss genetiskt och den miljö och sociala omgivning vi växer upp i präglar oss att leva både ur spår och begränsat. Det här programmet är skapat för att avprogrammera dessa präglingar och aktivera potentialen i varje center så att du kan leva som ditt bästa jag helt enkelt.

 

terapi - coachning
 

Vi kommer också ta hand om gamla sår och trauman som är kopplade till dessa olika centran. Ibland finns det upplevelser eller kriser i bagaget som dels definierar både vem man har varit och ens framtid. När ens förflutna präglar ens jag och hindrar potentialen behöver man släppa den för att ge sitt framtida jag en ny möjlighet.  
 

Livet kommer alltid hända, människor kommer alltid bete sig på sätt du inte vill eller tycker är okej. Det är i kriser vi pressas vidare i livet men så länge du fokuserar på det svåra som varit och vad som borde förändras i det yttre så förblir du ett offer för de omständigheterna. 

När du släpper det gamla och aktiverar potentialen av ditt sanna jag får du med dig förmågan att hantera framtida prövningar och kriser på ett konstruktivt och tryggt sätt.


Monica säger: Man känner att du är genuint engagerad och tycker om det du gör. Du vill att alla ska komma framåt i sitt arbete. Man känner även att du kan detta och man känner sig trygg vilket gör att man kan ta till sig det du lär ut under kursens gång. 

Anna säger: Du är grym!

Anonym säger: Just nu känner jag mig ganska ”klar”. Det är nog första gången som jag gör det efter en utbildning. Det har faktiskt varit en utbildning i att vara JAG.
 

nio center - nio delar av dig
 

Här är en liten inblick i vad som bland annat kommer redas ut och aktiveras i de olika centerna. Alla är vi olika och upplever centerna på olika sätt och det är vad som kommer utforskas och experimenteras med månad för månad. Det som är svårt kan skifta till en naturkraft när du förstår hur just din energi verkar.
 

TANKAR - lär dig om hur du pressar dig själv eller andra med idéer och frågor. Lär dig vad som är ditt och andras och hur du effektivt använder din förmåga att hitta svar istället för att lägga mkt energi på att i förväg försöka räkna ut när, var hur, varför?

SINNE - lär dig hur du använder kunskap, varför du känner ängslan och när du pressar dig själv eller andra att tycka och tänka på "rätt" sätt? Lär dig hur du hanterar mental trötthet och kaos i huvudet och bryter ältande?

UTTRYCK - lär dig ditt sätt att kommunicera, när du försöker tvinga fram saker i ditt liv och skillnaden på att prata för att höras eller uttrycka ditt sanna jag. Lär dig om tystnad och hur du unikt manifesterar det du vill. 

IDENTITET - lär dig att veta när du pressar dig själv eller andra att gå åt ett visst håll? Lär dig om din unika riktning i livet och hur du använder din kreativitet. Lär dig att känna och sätta gränser och prioritera dig själv. Lär dig om tillit och att öppna dig för kärlek.


SJÄLVVÄRDE - lär dig se när du pressar dig själv eller andra med din vilja. Lär dig undvika grupptryck och att anpassa bort dig själv för att bevisa att du duger. Lär dig om ditt värde och att du duger som du är. 

RÄDSLA - lär dig förstå och lita på ditt immunförsvar, blir du lätt sjuk eller aldrig sjuk? Lär dig genomskåda dina överlevnadsrädslor och när du gör dig beroende av din partner eller närstående. Lär dig lita på din intuition.

KÄNSLOR - lär dig skillnaden på dina och andras känslor. Lär dig ta ansvar för dina känslor och slippa offerkoftan. Lär dig våga ta konfrontationer trots konflikträdsla. Lär dig möta och släppa känslor, både egna och de du tar in.

ARBETSKRAFT - lär dig veta när du pressar dig själv eller andra att prestera, göra, jobba hårdare. Lär dig att veta när nog är nog och känna när du behöver vila. Lär dig hitta tillfredsställelsen av att göra rätt saker i rätt timing.  

STRESS - lär dig se när du pressar dig själv eller andra att skynda? Lär dig hantera stress utifrån om du är stresskänslig eller tålig. Lär dig hitta lugnet, utan att ”ska bara” på måste-listan först. Lär dig hantera rastlöshet och klara av att stanna upp utan att behöva driva på. 

mental press

- hör du en röst som pressar och stressar på?
- blir rösten mer intensiv så fort du försöker meditera eller stilla dig? eller somnar du?
- dömer, värderar och kritiserar rösten inom dig allt du gör och inte gör?
- är rösten kontrollerande och rädd att du ska göra något du får ångra?
- jämför rösten dig med andra?

Ju mer du förstår mekaniken i hur ditt fysiska och mentala system påverkas av andra människor och av omgivningen desto lättare blir det att hantera utmanande personer och situationer. Ju mer du ser igenom reaktionen i dig själv desto friare och lugnare blir du, oavsett vilka sammanhang du hamnar i.
 

Vill du känna lugnet av ett stilla sinne utan att gå vilse i press och stress?


 

relationsproblem

- tappar du bort dig själv i relation till andra – auktoriteter, partners, kollegor etc?​
- fastnar du i gamla relationsmönster som kommunikationssvårigheter, irritation, ensamkänsla i tvåsamheten, söka bekräftelse, gnäll och tjat etc?
- känner du dig uppgiven och vilse i dig själv när du är i relation?
- anpassar du dig för "husfriden"?

Ju tryggare du är i vem du själv är, desto friare blir du i relation till andra. Genom att aktivera och leva ditt sanna jag får du en djupare förståelse för dig själv, för hur du relaterar till din omgivning och det inger respekt och förtroende i dina relationer. 
 

Vill du trivas som den du är och få dina relationer blomstra?  

begränsande präglingar & inlärda mönster

- upprepar du gamla beteendemönster?​
- har du fysiska symtom som besvärar? ​
- söker du efter vägledning, expertråd och mer kunskap?
- hör du din mamma eller pappas röst komma ut ur dig ibland?
- ser du dina föräldrars oönskade beteende i dig själv?

Under hela din uppväxt har du blivit påverkad, präglad och programmerad av allt utifrån. Dina nära och kära, skolans påverkan och samhällets förväntningar, arbetsplatser och av sådant du blivit utsatt för eller drabbad av, trauman, livskriser, svek och smärta. Få hjälp att bryta gamla programmeringar och nedärvda mönster för att istället bejaka dina naturliga gåvor, din sanna potential. 

 

Vill du slippa gamla beteendemönster och leva ut din sanna potential?


 

tyngden av ett förflutet bagage


- har du trauman och destruktiva relationer bakom dig?
- har du upplevt svåra förluster och smärta?
- har du blivit sviken?
- har du varit utsatt för övergrepp eller liknande?

Läk din historia och bli lättare både fysiskt, mentalt och själsligt. Din historia är vad den är, frågan är om du vill fortsätta låta den definiera din framtid. Traumatiska minnen bor i våra celler och oavsett om du bearbetat och analyserat dem så aktiveras dessa chockartade minnen när du upplever liknande ljud, smak, doft, hörsel och synminnen. Så förblir det tills du läker grundchocken, såret. Få hjälp att läka ut din smärta och trauma så den gamla smärtan kan förvandlas till styrka istället. Minnen utan smärta är visdom.
 

Vill du släppa på ditt gamla bagage och bli starkare?

 


Malin Esseen säger: Du är så kunnig! Tack för att du delar med dig, bjuder på dig själv och leder med sådant tålamod.

Johanna säger: Det bästa av allt är att relationen med mig själv har blivit så mycket bättre. Att acceptera sig själv som man är och att älska sig själv är så underbart. Det är en sak att säga att man ska älska sig själv men det är en annan att också känna det. Jag har kommit långt i det och när jag är i mitt sanna jag så går det lätt. När jag tappar mig själv så blir jag fortfarande kritisk men då blir jag medveten om att jag är någon annan. Relationen till mina barn har automatiskt blivit så mycket bättre. Eftersom jag förstår mig själv bättre så kan jag också förstå de bättre. Jag ser också på min omvärld på ett mer kärleksfullt sätt och när jag blir provocerad/irriterad/ frustrerad på andra människor så ställer jag mig frågan vad jag ska lära mig av det istället för att sluta de känslorna inom mig.

AnnChristine säger: Du har varit jättebra. Du är så fantastiskt inkännande och har gett mig det jag behöver. 

Carina Sundström säger: Skillnaden i mig är enorm, har vuxit både i självförtroende men framför allt i självkänsla. Vågar lita ännu mera på min egna intution och min inre vägledning.

 


upplägg
 

nio sessioner

En session per månad, 90 minuter som spelas in. Varje enskild session inte bara aktiverar en specifik del av din design utan är även en möjlighet att omvandla trauman, kriser, rädslor, fysiska symtom och andra problem till förståelse, inre styrka och trygghet. Sessionerna är läkande och transformerande samtidigt som du får uppleva dig skillnaden mellan ditt sanna jag och ditt programmerade icke-jag. Målet är att metodiskt väcka upp varje del av dig så du kan trivas med dig själv och göra det bästa av livet. 
 

Din Human Design är språngbrädan och är den bas vi utgår från för att förstå skalan från egots skugga till den högsta potentialen av ditt sanna jag. Vad är egots babbel och inte. För varje del vi väcker upp och nystartar kommer du kliva ur egots grepp och känna dig så mycket starkare och friare i dig själv.

 

LIVEinspelade WEBINAR


I anslutning till varje session får du en länk till en liveinspelning med övergripande info om varje centers sårbarhet och potential med en inre gruppguidning som ger stöd till varje centers aktivering.  

FACEBOOK GRUPP

Alla som deltagit i programmet är medlemmar i en sluten facebookgrupp för att dela saker utmaningar, genombrott och ställa frågor. Ett öppet utrymme där du tryggt kan dela med dig utan att riskera ifrågasättande eller motstånd. Autentiska uttryck av den egna processen är så helande, och utmanande och öppnar för att attrahera likasinnade vänskaper även i din vardag. 

 

bonussession
 

Programmet avslutas med en sammanfattande tionde session där vi knyter ihop alla delar till en unik helhet. Vi tittar också in på vad ditt livssyfte är.

 

bonusinspelningar
 

En inspelning där jag beskriver hur du själv kan hämta och ladda ner din egna human design. Jag går visuellt igenom vad det är vi fokuserar på i det här programmet.

Inspelningar av din energityp och dess livsstrategi och hur din inre kompass kommunicerar med dig. Det är själva grunden till din human design och det som är avgörande för att leva i linje med sin design. Vi hör och känner alla vår inre vägledning, intuition eller kompass på olika sätt och det är en väsentlig pusselbit i livet.Johanna säger: Jag tycker att du har varit tydlig och bra på många sätt och givit mig många nya och klockrena sätt att se på mig själv och livet. Jag tycker att det har varit suveränt att du har varit en förebild för oss och följt din väg, t.ex. när du sköt upp det andra livewebinaret. Det blev jag oerhört stärkt av och det ledde till att jag tränade på att stå på mig själv. Vi fick ju se att det blev bra och precis vad vi behövde bara för att du följde det som var rätt för dig. Jag är också oerhört tacksam för alla dina inlägg och förklaringar som utmanade mina tankar och ledde mig framåt. 

AnnSofi säger: Om man är intresserad av att lära känna det rätta jaget bakom nedärvda övertygelser, rädslor och annat vi lagt till oss med på livets resa, ja då tycker jag det här är klockrent. Att förstå sig själv bättre är en befrielse. Det skapar fina möjligheter att faktiskt njuta av livet!

 

SAMMANFATTNING

Nio sessioner á 90 min på Skype.
Nio liveinspelningar av varje centers egofällor och potential.
Guidningar med musik, liveinspelade med stöd av gruppens energi.
Facebookgrupp sluten, för stöd och råd mellan sessioner och webinar. 
allt som sker live spelas in och delas med dig


BONUSSESSION

för att knyta ihop alla delarna av din design till en helhet med extra information om ditt livssyfte. Spelas in.


BONUSINSPELNINGAR

 
Hur du får fram din Human Design
Din energityp och dess strategi
Din inre kompass


PRIS: 19 900:-
delbetalning: 2222:- i nio månader
endast faktura


 

känner du igen dig:

  • Känner du dig ofta frustrerad, bitter och besviken, kanske arg?
  • Känns ditt bagage som ett hinder för framtida lycka?
  • Längtar du efter mer lugn, tillfredsställelse, framgång och livsglädje?
  • Vill du njuta av livet och dig själv?
  • Är du redo att investera i Dig?

Då är du rätt för det här programmet!

 

Malin säger: Helena är mycket bra och duktig,kompetent och kunnig,har svar på allt 

Anonym säger: Helena är så inspirerande att lyssna på genom det genuina intresset för denna design. Man känner sig trygg och får bra stöd och förklaringar i de enskilda sessionerna. Kan varmt rekommendera alla som vill lära sig om sitt sanna jag att gå en kurs hos dig.

Carina Sundström säger: Helena är helt magiskt underbar ju ❤ 

 

ANMÄL INTRESSE FÖR ETT FRITT SAMTAL OCH PRISUPPGIFT

Känns det som att hjärtat sjunger?

Då kanske det är du och jag..

Lämna din intresseansökan här med ditt telefonnummer så hörs vi för att se över möjligheterna!

 


Vill du ha mitt stöd på din resa så ser jag fram emot din kontakt!

Helena